{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phú Vương","web_address":"Số 6 ngõ 2 phố Quần Ngựa, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.7831628697577!2d105.81223191422559!3d21.041360485991554!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab110ae6463d%3A0x4261623616ed253d!2zNiwgMiBRdeG6p24gTmfhu7FhLCBMaeG7hXUgR2lhaSwgQmEgxJDDrG5oLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1559618606811!5m2!1svi!2sus","district_code":"QUANBADINH","province_code":"HANOI"} ] }